среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie balaski z plastiku na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie nie licząc kilku wypadków.

Projekotwanie ploty PCV na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne przypadki.

Plot plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz proponowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania plot z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane ploty z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak planowane plot PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий